Trodelvy说明书

查看标签云

Trodelvy 赛妥珠单抗冻干粉注射剂 sacituzumab govitecan-hziy

Trodelvy的适应症Trodelvy被指定用于治疗转移性三阴性乳腺癌(mTNB[...