Fasenra(Benralizumab)贝那利珠单抗

Fasenra(Benralizumab)贝那利珠单抗

如需找药寻药委托服务请致电13399806488(微信同号)。

Fasenra的适应症和用法

Fasenra适用于12岁及以上重症哮喘伴嗜酸性表型的患者的附加维持治疗。
使用限制:

Fasenra不适合治疗其他嗜酸性疾病。
Fasenra不适用于缓解急性支气管痉挛或哮喘状态。

Fasenra(Benralizumab)贝那利珠单抗